Tjänster

Kontrollansvarig enligt PBL

Pararet är kontrollansvariga för en mängd byggprojekt per år. Vi är kontrollansvariga för allt från den lilla ombyggnaden av tex en lägenhet till stora projekt och entreprenader åt tex kärnkraftindustrin.

Vi erbjuder utbildad, kunnig och seriös certifierad kontrollansvarig eller som det hette förr kvalitetsansvarig. Pararets kontrollansvariga är certifierade enligt PBL(Plan och Bygg Lagen) och har mångårig erfarenhet av byggbranschen.

När krävs kontrollansvarig?

Vid ombyggnation, tillbyggnation eller nybyggnation krävs oftast att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls. För svar på om kontrollansvarig krävs för just ditt bygge fråga din kommun eller kontakta oss.

För att bli certifierad kontrollansvarig så måste man uppfylla följande krav:

 • Man måste ha genomfört en vidareutbildning inom byggsektorn
 • Man måste ha ett antal års arbetslivserfarenhet inom byggsektorn
 • Man måste ha klarat certifieringsprovet som handlar mycket om bygglagstiftning
 • Samt att man skall bedömas vara lämplig för uppgiften

Alla dessa krav går certifieringsorganet igenom och ser till att man uppfyller för att få bli certifierad.

Vad kan Pararet gör för ditt byggprojekt

Pararet hjälper till med allt ifrån idé, ritningar, ansökningshandlingar, kontrollansvarig, upphandling av entreprenörer, kontroll av entreprenörer m m. Vi har dessutom ett brett kontaktnät och stor erfarenhet och hjälper gärna till vid upphandling av seriösa entreprenörer (utför man en ordentlig upphandling finns det mycket pengar att spara).

Kostnadsfri Offert

Överlåtelsebesiktning

Oberoende objektiva överlåtelsebesiktningar

Vi på Pararet är av SBR godkända överlåtelsebesiktningsmän så vi erbjuder oberoende objektiva överlåtelsebesiktningar.

En överlåtelsebesiktning är en noggrann professionell undersökning av ett hus för att upptäcka eventuella skador eller risker för skador i framtiden.

I samband med köp av en fastighet är det lämpligt att anlita en opartisk besiktningsman för fastighetsbesiktning. Som köpare av en fastighet har man en undersökningsplikt och är alltså skyldig att undersöka fastighetens skick. Besitter man inte kunskapen själv så löser man det lämpligast genom en så kallad överlåtelsebesiktning.

En överlåtelsebesiktning, villabesiktning, husbesiktning är en byggnadsteknisk undersökning av faktorer som är av teknisk betydelse. En överlåtelsebesiktning minskar också risken för en eventuell framtida tvist mellan köpare och säljare.

Att anlita Pararet för att besiktiga fastigheten är ett objektivt och pålitligt sätt att uppfylla en del av den undersökningsplikt man har som köpare.

Vill ni ha en besiktning utförd tveka inte att kontakta oss så hjälper vi till.

De besiktningar vi kan utföra är:

 • Statusbesiktning
 • Överlåtelsebesiktning
Kostnadsfri Offert

Besiktningsman för entreprenadbesiktning

Oberoende objektiva besiktningar

Vi på Pararet är certifierade eller av SBR godkända besiktningsmän så vi erbjuder ett flertal olika besiktningstjänster. Vi utför ett stort antal besiktningar per år. Vi kan lösa de flesta besiktningar, allt från småhus och ombyggnation av lägenheten till att vara huvudbesiktningsman för större entreprenader. Vi har biträdande besiktningsmän inom de flesta områden både anställda och underkonsulter, så vi kan ta huvudbesiktningsmannarollen för de flesta entreprenader.

Ni behöver bara kontakta oss så sätter vi ihop ett besiktningsteam för alla områden inom din entreprenad du vill ha besiktad!

Vill ni ha en besiktning utförd tveka inte att kontakta oss så hjälper vi till.

Vår besiktningsman kan utföra följade entreprenadbesiktningar:

 • Förbesiktning
 • Kontrollbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Överbesiktning
 • §59 Besiktning (tvåårsbesiktning)
 • Garantibesiktning
 • Särskild besiktning
Kostnadsfri Offert

Konsultförmedling

Vi på Pararet har genom åren skaffat oss ett mycket stort kontaktnät inom byggkonsultbranschen så vi har nu beslutat oss för att börja erbjuda konsultförmedling.

Har ni svårt att hitta rätt konsulter kontakta oss så hjälper vi till och tar fram de mest lämpade för era krav. Vi hjälper till att hitta konsulter från allt från det lilla konsultuppdraget till privatpersoner (tex konstruktör för ombyggnation av bärande vägg) till stora projekt där vi hjälper till att sätta ihop ett helt team med konsulter. Kontakta oss så hjälper vi till.

Är ni ett konsultbolag och vill ha hjälp att sälja in konsulter kontakta oss så kan ni komma med i vårat konsultregister.

Vi förmedlar konsulter inom de flesta branscher så kontakta oss så hjälper vi er.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Kontakta Oss

Husbyggarhjälpen

Hjälp vid ditt livs största investering

För många är beslutet att bygga ett nytt hus en av de största investeringarna man gör.

Det finns många fallgropar vid ett husbygge. Faller man i någon av dessa kan det kosta mycket extra pengar och ta en massa extra tid för att få bygget klart och så som man vill ha det. Pararet har under sina år som kontrollansvariga och besiktningsmän i småhus branschen märkt att det finns behov av att få hjälp, rådgivning och stöttning under husbygget.

Den här tjänsten riktar sig främst till privatpersoner som skall bygga nytt hus och känner sig osäkra.

Det Pararet hjälper till med:

 • En husbyggarspecialist som kunden får hjälp, rådgivning och stöttning av genom hela bygget.
 • Rådgivning till kunden om tomt, husmodell, placering
 • Rådgivning vid upphandling av entreprenörer, utvärdera offerter
 • Entreprenadjuridisk rådgivning med att upprätta riktiga avtal med leverantörer och entreprenörer
 • Certifierade kontrollansvariga
 • Kontakt med kommunen
 • Kontroll av leverantörer och entreprenörer så att man får det man betalar för
 • Slutbesiktning av hus byggnads entreprenaden
 • Vi svara på alla frågor gällande bygget
Kostnadsfri Offert

Projektering & Byggritning

Pararet kan hjälpa till med allt från byggritningar till ombyggnationen av villan till fullständiga projekteringar av större anläggningar. Vi har goda kunskaper inom CAD-ritande och kan utföra både vanliga ritningar och 3d modeller. Vi kan även ta fram beräkningar och konstruktionsritningar. Tveka inte att höra av dig med dina planer och ideer så hjälper vi till!

Bygglovshandlingar och bygglovsansökning

Vi hjälper dig med att få din ide till professionella ritningar och ansökningshandlingar som byggnadsnämden förstår och godtar. Det enda du behöver är en ide! Kontakta oss för att bolla dina ideer.

Projektering och konstruktion

Vi har erfarenheter från projektering och konstruktion av stora anläggningsbyggen åt flera större beställare. Vi har ett stort kontaktnät så vi kan lösa dina problem på bästa sätt. Behärskar vi inte det själva så löser någon av våra samarbetspartners problemet. Vi utför alla projekteringsarbeten inom bygg, mark och anläggning. Kontakta oss för fortsatt diskussion om hur vi hjälper dig på bästa sätt.

3D

Vi har ritat en hel del 3d modeller. Ett bra exempel där en 3d modell är mycket användbar är för att utesluta tex krockar när man har rör och pålar som ska ner i marken eller mycket installationer i samma schakt. Det blir väldigt tydligt om något krockar. Det kan även vara bra att rita upp tex en tillbyggnad i 3d så får man en bättre uppfattning om hur utrymmena blir.

Kontakta Oss

Sveriges trevligaste Byggledare

Byggledning:

Pararet erbjuder byggledning med erfarna och kunniga byggledare för bygg, mark och anläggningsprojekt. Vilket innebär att vi tar ansvar för och ser till att samordna, granska och kontrollera att entreprenörerna håller sig till avtal både ekonomiskt, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och produktionsmässigt.

Våra byggledningstjänster inkluderar bland annat:

 • Hjälpa byggherrar och beställare med kontroll och granskning av entreprenörer.
 • Beställarens kontaktperson gentemot myndigheter och de som berörs av projektet.
 • Granskning av ritningar.
 • Granska Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö-handlingar.
 • Granska och stämma av tidplaner.
 • Granska och stämma av betalningsplaner.
 • Granska och stämma av ÄTA arbeten.
 • Hålla i byggmöten och upprätta korrekta byggmötesprotokoll.
Kontakta Oss

Projektledning för bygg & anläggning

Projektledning:

Fullständig projektledning av bygg, mark och anläggningsprojekt. Vilket innebär att vi tar ett fullständigt helhetsansvar för projektgenomförandet.

 • Vi ser till att beställarens krav uppfylls.
 • Effektivisering av byggprocessen, rätt folk på rätt plats.
 • Upprättande av betalningsplaner.
 • Kontroll samt upprättande av ÄTA-arbeten, inkl ekonomimöten med beställare.
 • Regelbundna Byggmöten med Beställare.
 • Upprättande av tidplaner.
 • Upprättande av KMA-handlingar.
 • Regelbunden rapportering av det ekonomiska och produktionsmässiga läget.
Kontakta Oss
Arbetsledning

Arbetsledning:

 • Arbetsledning av bygg, mark och anläggningsprojekt. Detta innebär att vi arbetsleder och tar fullständigt ansvar för allt som innefattar den dagliga driften av det projektområde vi har i uppdrag att arbetsleda.
 • Beställning av material & maskiner
 • Upprättande av tidplaner & uppföljning.
 • Upprättande av KMA-handlingar.
 • Regelbunden rapportering till projektledning

Pararet har personal med erfarenhet och behörigheter för mängder av olika uppdrag inom mark, bygg och anläggning. Så som tex betong klass 2 och klass 1 behörigheter mm.

Kontakta Oss

Kalkylering

Kalkylering

Genom vår kunskap och erfarenhet så kan vi göra en mycket bra kalkyler för mark och anläggningsprojekt.

Det kan vara bra att ha en kalkyl i planerings och upphandlingsfasen av ett projekt. Då har man något att jämföra med när anbud tas in samt att man har något att vissa för eventuella finansiärer.

För kalkyler till allt från villabygget till stora mark & anläggnings entreprenader kontakta oss!

Kontakta Oss

Arbetsmiljö BAS P & U

Pararet har erfarna konsulter inom arbetsmiljöarbete. Vi har agerat BAS P och BAS U i många olika projekt. Vi har utbildning och certifiering inom området. Nedan kommer några exempel på arbeten vi kan hjälpa till med:

 • Upprätta arbetsmiljöplan
 • Hålla i eller gå med på skyddsronder
 • Rådgivning gällande arbetsmiljöarbete
 • Hjälpa beställare att övervaka entreprenörens arbetsmiljöarbete
 • Agera BAS P eller BAS U i projekt

Kontakta oss om ni behöver hjälp med arbetsmiljöarbetet.

Kontakta Oss

Utsättning & Inmätning

Utsättning

Nogranna och effektiva utsättare

Pararet har erfarna utsättare som utför alla sorters mätuppdrag. Vi använder oss av modern utrustning som är servad & uppdaterad enligt tillverkarens föreskrifter samt ett väl genomarbetat egenkontrollsystem vilket minskar risken för att fel uppstår. Vi utför allt från mindre utsättningar/inmätningar till en helhetstjänst för hela entreprenaden.

Vi kan erbjuda följande utsättningstjänster:

 • Granskning och kontroll av utsättningshandlingar
 • Redigering av filer
 • Utsättning
 • Inmätning
 • Upprättande av egenkontroller
 • Relationshandlingar
 • Planering av utsättning och inmätning tillsammans med platsledning så att bygget aldrig står stilla
 • Mängdningar
 • Volymberäkningar
 • 3D-modeller
 • Utsättningslag till storbyggen

Behöver ni hjälp med utsättning inmätning eller vill ha en offert Kontakta oss!

Kostnadsfri Offert

Om Pararet

Framtidsvision

Pararet satsar på att bli ett av Sveriges modernaste och effektivaste konsultbolag inom bygg, mark och anläggnings marknaden samt att vi även satsar på att bli en framstående aktör på att förmedla konsulter. Detta mål skall uppnås genom en snabb men kontrollerad tillväxt. Vi kommer att arbeta mot framförallt statliga verk, kommuner och byggbolag, men även åt privatpersoner. Vi ser ljust på framtiden och tror att det finns en stor marknad för de tjänster vi erbjuder. Vi har arbetat i konsultbranschen i många år har ett mycket stort och gediget kontaktnät. Vi har även goda kontakter med skolor som utbildar konsulter, detta för att kunna rekrytera rätt personer till organisationen.

Effektiviteten kommer vi att uppnå genom väl genomarbetade rutiner och arbetsmoment för de olika tjänsterna. Vi har även en satsning på ett effektiv och genomtänkt tillvaratagande av erfarenheter och resurser för att effektivisera organisationen och arbetssätten. Vi satsar på att ligga i framkant vad det gäller teknikutveckling och nytänkande.

Miljö & Kvalitet

Pararet ligger i framkant vad det gäller att hitta ny effektiva arbetssätt som dessutom är effektiva ur miljö och kvalitets synpunkt. Vi satsar mycket hårt på att hela tiden förbättra kvalitetsmål och miljömål. Efter varje avslutat projekt så har vi ett erfarenhetsmöte där vi går igenom projektet och tittar på vad vi kan förbättra ur miljö och kvalitets synpunkt. Vi är även mycket lyhörda för vad kunden har för inputs.

Ägare & Organisation

Bolaget är ett ägarlett företag där ägaren arbetar inom företaget. Dan Stom ensam ägare av bolaget. Bolaget har huvudkontor i Norrtälje. Verksamheten är i huvudsak förmedling av konsulter samt konsulttjänster inom Bygg, mark och anläggningsbranschen. Företagsledningen består av Dan Stom och Ulf Stom.

Offertformulär

För kostnadsfri offert och rådgivning kontakta oss eller fyll i formuläret.

Vi har huvudsakligt arbetsområde i Stockholm, Uppsala och Norrtälje, men är verksamma i hela Sverige via samarbetspartners.

Fyll i uppgifter i formuläret för en kostnadsfri kontrollansvarig offert.

Pararet att räkna med!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.  KontrollbesiktningSlutbesiktningEntreprenadjuridisk hjälpEntreprenadbesiktningÖverlåtelsebesiktning

  Nyheter

  Ramavtal Besiktningar Solna Stad

  Pararet är besiktningsmän åt Solna Stad.

  Projektledning av renovering av värmesystem åt BRF i Stockholm

  Pararet hjälper BRF med upphandling av entreprenörer, projektledning av renovering av värmesystem och besiktning.

  Projektledning av fasadrenovering åt BRF i Sundbyberg

  Pararet hjälper BRF med upphandling av entreprenörer, projektledning av fasadrenovering och besiktning

  Byggledning av balkongbyte åt BRF i Norrtälje

  Pararet hjälper BRF med byggledning vid deras balkongbyte

  Entreprenadbesiktning av kommunala VA arbeten

  Pararet besiktar Vatten och Avlopps projekt på norrsidan av Stockholm

  Projektledning av kommunala VA arbeten

  Pararet agerar projektledare för Vatten och Avlopps projekt på norrsidan av Stockholm

  Ramavtal Byggledning Norrtälje Kommun

  Pararet är byggledare åt Norrtälje Kommun.

  Byggledare åt brf i Sundbyberg

  Brf skall inreda vind med 12 lägenheter. Pararet är byggledare åt Brf.

  Granskare på Forsmarks Kärnkraftverk

  Pararet är granskare på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

  Arbetsledning vid ombyggnation av Dandrydssjukhus

  Pararet arbetsleder bygget, ser till att planera och hålla koll på underentreprenörer, daglig drift av bygget, KMA och dagbok

  Sakkunnig i tvist rörande markarbeten

  Pararet har agerat sakkuning i tvist mellan privatperson och markentreprenör.

  Byggledare för byggnation av villor på södersidan av Stockholm

  Pararet tar hand om byggledningen av ett antal olika villabyggen åt en byggfirma på södersidan av Stockholm.

  Beställarrepresentant på Forsmarks Kärnkraftverk

  Pararet är beställarreprensentant på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

  Konstruktionssamordnare på Forsmarks Kärnkraftverk

  Pararet har hand om konstruktionssamordning på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

  Projektering av sekundärsystem fjärrvärme anläggning till brf

  Pararet projekterar hela ombyggnationen, värmeberäkning, flödesberäkning, dimensionering, ritningar och relationshandlingar.

  Platschef för ombyggnation av fjärrvärme anläggning till brf

  Pararet projektleder hela bygget, handlar upp entreprenörer, daglig drift av bygget, ekonomi och kma.

  Byggledning för utbyggnad gata samt kommunalt Vatten, Avlopp, El och Bredband

  Pararet kontrollerar entreprenörer och ser till att kontrakt och överenskommelser hålls. Går igenom och håller koll på tider, ekonomi, kma.

  Projektledning och kontrollansvarig för nybyggnation av parkering

  Pararet projektleder hela bygget, handlar upp entreprenörer, daglig drift av bygget, ekonomi och kontrollansvarig

  Referenser

  Pararet har utfört en mängd lyckade uppdrag:
  ref_01

  Kontrollansvarig och ritningar till Brommas dyraste villa

  Pararet meddelar stolt att vi har varit kontrollansvariga och ritat ombyggnation och renovering av villa i Bromma som nu sålts till rekordpris. Vi är stolta och gratulerar vår kund.
  ref_02

  Ombyggnation Bromma

  Pararet har varit kontrollansvarig samt tagit fram ritningar för ombyggnation och tillbyggnation på denna fastighet.
  ref_03

  Hornsbergs Bussdepå SL

  Projektledning och kontrollansvarig av ombyggnation av bussdepå.

  Pararet skötte hela entreprenaden bla, framtagande av förfrågningsunderlag, projektering, upphandling av entreprenörer, byggmöten, kontroll av entreprenörer och slutbesiktning.

  ref_04

  Innergård till dagis Södermalm

  Pararet har mätt in hela innergården med lekplatser mm och upprättat relationsritningar.
  ref_05

  Brf Sparven

  Pararet har varit Byggledare och besiktningsmän åt brf Sparven under ombyggnation av råvindar till lägenheter samt deras renovering av tvättstuga, fasad, fönster och balkonger.

  Pararet har hjälpt brf Sparven med, upphandling av entreprenörer, kontroll av entreprenörer, byggmöten, problemlösning under entreprenad, slutbesiktning.

  ref_06

  Brf Gärdet Norrtälje

  Projektledning av byte av värmesystem i brf Gärdet 7 hus med 86 lägenheter.

  Pararet har skött allt ifrån kalkyl platsledning till BAS P & U.

  ref_07

  Forsmarks Kärnkraftverk

  Pararet är konstruktionssamordnare på forsmarks kärnkraftverks byggavdelning. Pararet har hand om konstruktionsuppdrag, förfrågningsunderlag, projektledning, BAS P & U, kontrollansvarig och besiktningsman.
  ref_07

  Forsmarks Kärnkraftverk

  Pararet har agerat beställarrepresentant på forsmarks kärnkraftverk. Pararet har hand om att beställa anläggningsförnyelse och underhållsuppdrag, pararet ansvarar för projektens ekonomi, tidsplanering och framdrift.

  Kontaktuppgifter

  Pararet AB

  Org nr: 556854-7474

  Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

  Besöksadress

  Hantverkaregatan 3, Norrtälje

  (Boka tid för besök,
  då vi ofta är ute på uppdrag)

  Postaddress

  Box 6, 761 21 Norrtälje

  Telefon