Byggledning

Sveriges trevligaste Byggledare

Byggledning:

Pararet erbjuder byggledning med erfarna och kunniga byggledare för bygg, mark och anläggningsprojekt. Vilket innebär att vi tar ansvar för och ser till att samordna, granska och kontrollera att entreprenörerna håller sig till avtal både ekonomiskt, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och produktionsmässigt.

Våra byggledningstjänster inkluderar bland annat:

  • Hjälpa byggherrar och beställare med kontroll och granskning av entreprenörer.
  • Beställarens kontaktperson gentemot myndigheter och de som berörs av projektet.
  • Granskning av ritningar.
  • Granska Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö-handlingar.
  • Granska och stämma av tidplaner.
  • Granska och stämma av betalningsplaner.
  • Granska och stämma av ÄTA arbeten.
  • Hålla i byggmöten och upprätta korrekta byggmötesprotokoll.
Kontakta Oss