Projektering & Ritning

Projektering & Byggritning

Pararet kan hjälpa till med allt från byggritningar till ombyggnationen av villan till fullständiga projekteringar av större anläggningar. Vi har goda kunskaper inom CAD-ritande och kan utföra både vanliga ritningar och 3d modeller. Vi kan även ta fram beräkningar och konstruktionsritningar. Tveka inte att höra av dig med dina planer och ideer så hjälper vi till!

Bygglovshandlingar och bygglovsansökning

Vi hjälper dig med att få din ide till professionella ritningar och ansökningshandlingar som byggnadsnämden förstår och godtar. Det enda du behöver är en ide! Kontakta oss för att bolla dina ideer.

Projektering och konstruktion

Vi har erfarenheter från projektering och konstruktion av stora anläggningsbyggen åt flera större beställare. Vi har ett stort kontaktnät så vi kan lösa dina problem på bästa sätt. Behärskar vi inte det själva så löser någon av våra samarbetspartners problemet. Vi utför alla projekteringsarbeten inom bygg, mark och anläggning. Kontakta oss för fortsatt diskussion om hur vi hjälper dig på bästa sätt.

3D

Vi har ritat en hel del 3d modeller. Ett bra exempel där en 3d modell är mycket användbar är för att utesluta tex krockar när man har rör och pålar som ska ner i marken eller mycket installationer i samma schakt. Det blir väldigt tydligt om något krockar. Det kan även vara bra att rita upp tex en tillbyggnad i 3d så får man en bättre uppfattning om hur utrymmena blir.

Kontakta Oss