Om Pararet

Framtidsvision

Pararet satsar på att bli ett av Sveriges modernaste och effektivaste konsultbolag inom bygg, mark och anläggnings marknaden samt att vi även satsar på att bli en framstående aktör på att förmedla konsulter. Detta mål skall uppnås genom en snabb men kontrollerad tillväxt. Vi kommer att arbeta mot framförallt statliga verk, kommuner och byggbolag, men även åt privatpersoner. Vi ser ljust på framtiden och tror att det finns en stor marknad för de tjänster vi erbjuder. Vi har arbetat i konsultbranschen i många år har ett mycket stort och gediget kontaktnät. Vi har även goda kontakter med skolor som utbildar konsulter, detta för att kunna rekrytera rätt personer till organisationen.

Effektiviteten kommer vi att uppnå genom väl genomarbetade rutiner och arbetsmoment för de olika tjänsterna. Vi har även en satsning på ett effektiv och genomtänkt tillvaratagande av erfarenheter och resurser för att effektivisera organisationen och arbetssätten. Vi satsar på att ligga i framkant vad det gäller teknikutveckling och nytänkande.

Miljö & Kvalitet

Pararet ligger i framkant vad det gäller att hitta ny effektiva arbetssätt som dessutom är effektiva ur miljö och kvalitets synpunkt. Vi satsar mycket hårt på att hela tiden förbättra kvalitetsmål och miljömål. Efter varje avslutat projekt så har vi ett erfarenhetsmöte där vi går igenom projektet och tittar på vad vi kan förbättra ur miljö och kvalitets synpunkt. Vi är även mycket lyhörda för vad kunden har för inputs.

Ägare & Organisation

Bolaget är ett ägarlett företag där ägaren arbetar inom företaget. Dan Stom ensam ägare av bolaget. Bolaget har huvudkontor i Norrtälje. Verksamheten är i huvudsak förmedling av konsulter samt konsulttjänster inom Bygg, mark och anläggningsbranschen. Företagsledningen består av Dan Stom och Ulf Stom.