Projektledning

Projektledning för bygg & anläggning

Projektledning:

Fullständig projektledning av bygg, mark och anläggningsprojekt. Vilket innebär att vi tar ett fullständigt helhetsansvar för projektgenomförandet.

  • Vi ser till att beställarens krav uppfylls.
  • Effektivisering av byggprocessen, rätt folk på rätt plats.
  • Upprättande av betalningsplaner.
  • Kontroll samt upprättande av ÄTA-arbeten, inkl ekonomimöten med beställare.
  • Regelbundna Byggmöten med Beställare.
  • Upprättande av tidplaner.
  • Upprättande av KMA-handlingar.
  • Regelbunden rapportering av det ekonomiska och produktionsmässiga läget.
Kontakta Oss