Arbetsledning

Arbetsledning

Arbetsledning:

  • Arbetsledning av bygg, mark och anläggningsprojekt. Detta innebär att vi arbetsleder och tar fullständigt ansvar för allt som innefattar den dagliga driften av det projektområde vi har i uppdrag att arbetsleda.
  • Beställning av material & maskiner
  • Upprättande av tidplaner & uppföljning.
  • Upprättande av KMA-handlingar.
  • Regelbunden rapportering till projektledning

Pararet har personal med erfarenhet och behörigheter för mängder av olika uppdrag inom mark, bygg och anläggning. Så som tex betong klass 2 och klass 1 behörigheter mm.

Kontakta Oss