Nyheter

Vi växlar upp

I September startar vi upp vårat kontor i Täby för att komma närmare våra kunder.

Ramavtal Besiktningar Solna Stad

Pararet är besiktningsmän åt Solna Stad.

Projektledning av renovering av värmesystem åt BRF i Stockholm

Pararet hjälper BRF med upphandling av entreprenörer, projektledning av renovering av värmesystem och besiktning.

Projektledning av fasadrenovering åt BRF i Sundbyberg

Pararet hjälper BRF med upphandling av entreprenörer, projektledning av fasadrenovering och besiktning

Byggledning av fasad och balkongrenovering åt BRF i Sollentuna

Byggledning vid totalrenovering av fasad.

Byggledning av balkongbyte åt BRF i Norrtälje

Pararet hjälper BRF med byggledning vid deras balkongbyte

Entreprenadbesiktning av kommunala VA arbeten

Pararet besiktar Vatten och Avlopps projekt på norrsidan av Stockholm

Projektledning av kommunala VA arbeten

Pararet agerar projektledare för Vatten och Avlopps projekt på norrsidan av Stockholm

Byggledning av plåttak åt BRF i Midsommarkransen

Byggledning vid byte av tak.

Ramavtal Byggledning Norrtälje Kommun

Pararet är byggledare åt Norrtälje Kommun.

Byggledare åt brf i Sundbyberg

Brf skall inreda vind med 12 lägenheter. Pararet är byggledare åt Brf.

Granskare på Forsmarks Kärnkraftverk

Pararet är granskare på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

Arbetsledning vid ombyggnation av Dandrydssjukhus

Pararet arbetsleder bygget, ser till att planera och hålla koll på underentreprenörer, daglig drift av bygget, KMA och dagbok

Sakkunnig i tvist rörande markarbeten

Pararet har agerat sakkuning i tvist mellan privatperson och markentreprenör.

Byggledare för byggnation av villor på södersidan av Stockholm

Pararet tar hand om byggledningen av ett antal olika villabyggen åt en byggfirma på södersidan av Stockholm.

Beställarrepresentant på Forsmarks Kärnkraftverk

Pararet är beställarreprensentant på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

Konstruktionssamordnare på Forsmarks Kärnkraftverk

Pararet har hand om konstruktionssamordning på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

Projektering av sekundärsystem fjärrvärme anläggning till brf

Pararet projekterar hela ombyggnationen, värmeberäkning, flödesberäkning, dimensionering, ritningar och relationshandlingar.

Platschef för ombyggnation av fjärrvärme anläggning till brf

Pararet projektleder hela bygget, handlar upp entreprenörer, daglig drift av bygget, ekonomi och kma.

Byggledning för utbyggnad gata samt kommunalt Vatten, Avlopp, El och Bredband

Pararet kontrollerar entreprenörer och ser till att kontrakt och överenskommelser hålls. Går igenom och håller koll på tider, ekonomi, kma.

Projektledning och kontrollansvarig för nybyggnation av parkering

Pararet projektleder hela bygget, handlar upp entreprenörer, daglig drift av bygget, ekonomi och kontrollansvarig